• Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 1

  Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 1

  Part 1 of ebook "Handbooks of hospitality human resources management" provide readers with content about: acquiring human resources; retaining human resources; HR in the hospitality industry - strategic frameworks and priorities; ethical principles and practices in human resources management; human resources management and a service culture;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

   343 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 2

  Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Handbooks of hospitality human resources management" provide readers with content about: developing human resources; critical human resource issues; employee orientation and mentoring programs; contributing to employee development through training and education; strategic human resources management issues in hospitality and tourism organizations;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

   208 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 1

  Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition)" provide readers with content about: overview of international trade; export marketing and strategy; executing the transactions; payment terms and procedures;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   315 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 2

  Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition)" provide readers with content about: financing techniques and vehicles; export regulations and tax incentives; import procedures and techniques; intellectual property rights;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   383 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan ñến cơ sở khoa học và tính pháp lý trong lĩnh vực hoạt động Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Kiểm soát giết mổ, và Kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng; Sử dụng công cụ truy vấn thông tin đất đai; Biên tập tạo trang in bản đồ địa chính; Lập bản đồ giá đất; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;...Mời các bạn...

   101 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về đất đai; cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dhktna 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo bộ tài nguyên và môi trường; phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng...

   154 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa dự án; lộ trình của dự án thành công; vòng đời dự án; quản lý dự án; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng quản lý; project stakeholders; phong cách quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: chỉ huy và quản lý quá trình thực hiện dự án; team building; các khái niệm cơ bản về nhóm; động lực thúc đẩy; quản lý mâu thuẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   47 p dhktna 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số