• Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 1: Khái quát về chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 1: Khái quát về chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 1: Khái quát về chuẩn mực kế toán công quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán khu vực công và báo cáo tài chính; chuẩn mực kế toán công quốc tế; cơ sở kế toán trong chuẩn mực kế toán công quốc tế; so sánh kế toán trong khu vực công của Việt Nam với quốc tế;... Mời các bạn...

   25 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 3: Chuẩn mực kế toán công về doanh thu, chi phí

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 3: Chuẩn mực kế toán công về doanh thu, chi phí

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 3: Chuẩn mực kế toán công về doanh thu, chi phí. Chương này có nội dung trình bày: các chuẩn mực kế toán về doanh thu; kế toán doanh thu từ giao dịch trao đổi; các chuẩn mực kế toán về chi phí; kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 2: Chuẩn mực kế toán công về tài sản và đầu tư

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 2: Chuẩn mực kế toán công về tài sản và đầu tư

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 2: Chuẩn mực kế toán công về tài sản và đầu tư. Chương này có nội dung trình bày: chuẩn mực kế toán về bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị; chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho; chuẩn mực kế toán về các khoản đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dhktna 27/08/2023 6 0

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 4: Chuẩn mực kế toán công về báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 4: Chuẩn mực kế toán công về báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuẩn mực kế toán công quốc tế - Chương 4: Chuẩn mực kế toán công về báo cáo tài chính. Chương này có nội dung trình bày: quy định chung về trình bày và công khai báo cáo tài chính trong đơn vị công; trình bày hệ thống báo cáo tài chính; trình bày các thông tin về dự toán ngân sách trên báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn; Cơ cấu vốn của ngân hàng thương mại; Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại; Các biện pháp thu hút tiền gửi khách hàng...

   56 p dhktna 27/08/2023 7 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm và bản chất của ngân hàng thương mại; Chức năng và phân loại của ngân hàng thương mại; Tổ chức và bộ máy của ngân ngân hàng thương mại; Thu nhập – chi phí và lợi nhuận của ngân hàng thương mại. Mời các bạn...

   75 p dhktna 27/08/2023 7 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề chung về cho vay: Khái niệm, Nguyên tắc vay vốn, điều kiện vay, … Cho vay ngắn hạn khách hàng DN; Cho vay từng lần; Cho vay theo hạn mức; Cho vay trả góp; Chiết khấu giấy tờ có giá;...

   59 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 5 Phân tích tín dụng và quyết định cho vay, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm phân tích tín dụng; Thông tin phục vụ phân tích; Các nội dung cần phân tích; Phân tích xu hướng; Phân tích cơ cấu; Phân tích tài chính công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 Tín dụng và lãi suất, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Sự ra đời và phát triển của tín dụng; Bản chất và chức năng của tín dụng; Phân loại tín dụng; Tín dụng ngân hàng và Quy trình tín dụng ngân hàng; Lãi suất và các loại lãi suất; Các phương pháp xác định lãi suất;... Mời các bạn cùng...

   31 p dhktna 27/08/2023 7 0

 • Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm: Phần 2 - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm: Phần 2 - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm - PGS.TS. Lê Thanh Hiền trang bị cho người học những kiến thức về bệnh trên quần thể; dịch bệnh và các loại dịch bệnh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   10 p dhktna 27/08/2023 5 0

 • Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm: Phần 1 - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm: Phần 1 - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Sau khi nghiên cứu "phần 1 - Bệnh ở cá thể" sẽ giúp các bạn nằm vững các thuật ngữ về bệnh; phân loại bệnh; đặc tính của mầm bệnh truyền nhiễm. Mời các bạn tham khảo!

   12 p dhktna 27/08/2023 4 0

 • Bài giảng Dịch tễ học mô tả - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Bài giảng Dịch tễ học mô tả - PGS.TS. Lê Thanh Hiền

  Nội dung chính của bài giảng biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về định nghĩa dịch tễ học mô tả, đo lường sự xuất hiện bệnh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   12 p dhktna 27/08/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna