• Bài giảng Luật đất đai

  Bài giảng Luật đất đai

  Ngành luật đất đai: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm thiết lập các quan hệ đất đai trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và sự bảo hộ đầy đủ của nhà nước đối với các quyền của người sử dụng đất.

   204 p dhktna 17/04/2022 49 0

 • Bài giảng Động vật không xương sống - PGS. TS. Nguyễn Văn Quàng

  Bài giảng Động vật không xương sống - PGS. TS. Nguyễn Văn Quàng

  Động vật không xương sống ngay tên gọi đã phản ánh đặc trưng của những loài thuộc nhóm này là không có xương sống. Nhóm này chiếm 97% trong tổng số các loài động vật – tất cả động vật trừ các loài động vật trong phân ngành động vật có xương sống

   61 p dhktna 13/04/2022 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số