• Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh" trình bày các nội dung: Cơ sở , quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an...

   175 p dhktna 25/07/2022 73 4

 • Ebook Hệ thống tài khoản kế toán

  Ebook Hệ thống tài khoản kế toán

  QĐ 15-2006-QĐ-BTC là quyết định hướng dẫn chế độ kế toán hiện hành cho tất cả các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (khác với QĐ 48 hướng dẫn chế độ kế toán các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Gồm : 2 quyển, quyển 1 là hướng dẫn hạch toán kế toán, quyển 2 là mẫu biểu báo cáo, chứng từ, sổ kế toán sử dụng trong doanh...

   476 p dhktna 18/04/2022 87 2

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm 2 biến; đạo hàm riêng của hàm 2 biến; ứng dụng để tính gần đúng giá trị biểu thức; ứng dụng để tìm cực trị hàm 2 biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dhktna 25/07/2022 24 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam" tiếp tục trình bày những nội dung về phương pháp kiểm toán: phương pháp khoa học chung, phương pháp kỹ thuật, nghiệp vụ; trình tự các bước kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; kết thúc kiểm toán; tổ chức kiểm toán; các mối quan hệ cơ bản của...

   75 p dhktna 22/04/2022 44 1

 • Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Nội dung bài viết trình bày ngay từ khi học trên trường đại học, mỗi sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán nói chung cũng như sinh viên khối ngành Kế toán, Kiểm toán của Học viện Tài chính nói riêng nên tự rèn luyện cho mình kĩ năng áp dụng mối quan hệ các môn học chuyên ngành vào thực tế công việc. Mời các bạn tham khảo!

   5 p dhktna 22/04/2022 12 1

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 2 trình bày các yếu tố của báo cáo kế toán, phân tích chỉ tiêu tài chính, bài kiểm tra và bài tập tình huống để đánh giá kết quả. Mờic các bạn tham khảo.

   57 p dhktna 19/04/2022 78 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam" có nội dung trình bày tổng quan về kiểm toán; các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dhktna 22/04/2022 43 1

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa dự án; lộ trình của dự án thành công; vòng đời dự án; quản lý dự án; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng quản lý; project stakeholders; phong cách quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh; Tiềm lực của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p dhktna 22/04/2022 36 0

 • Năng lực thích ứng của nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế tại Việt Nam

  Năng lực thích ứng của nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế tại Việt Nam

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua quy mô lao động, tỷ lệ lao động thất nghiệp, tỷ lệ lao động thiếu việc làm. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế về nguồn nhân lực của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

   8 p dhktna 22/04/2022 41 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm giúp người học: Hiểu được quy trình thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại, xử lý được các tình huống liên quan đến thanh toán vốn, biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán vốn và thanh toán không dùng tiền mặt tại...

   30 p dhktna 22/04/2022 40 0

 • Mối quan hệ giữa môn học kế toán tài chính và môn học kiểm toán báo cáo tài chính trong quá trình học tập các môn chuyên ngành

  Mối quan hệ giữa môn học kế toán tài chính và môn học kiểm toán báo cáo tài chính trong quá trình học tập các môn chuyên ngành

  Bài viết trình bày kiểm toán BCTC lại hướng dẫn cho sinh viên cách kiểm tra tính trung thực, hợp lý của các phần hành trên báo cáo tài chính thì chúng lại có một sợi dây liên kết và nếu sinh viên có thể nắm được điều đó thì việc học những môn học này của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

   5 p dhktna 22/04/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số