Ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Phần 2

Ebook Hỏi đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phần 2 trình bày nội dung về thủ tục hành chính quản lý thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.