Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ: Phần 1

Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ: Phần 1 kể về hoạt động của Bác vào tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội, câu chuyện những ngày làm việc sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, các sự kiện gắn liền với hoạt động của Bác vào mùa xuân năm 1946 - năm ngàn cân treo sợi tóc, những ngày đầu trường kỳ kháng chiến trong lịch sử dân tộc. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.