• Mẫu Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

  Mẫu Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

  Mẫu "Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước" là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Mời các bạn tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   1 p TaiLieuvn 02/12/2022 1 0

 • Mẫu Quyết định về việc thu hồi đất

  Mẫu Quyết định về việc thu hồi đất

  Mẫu "Quyết định về việc thu hồi đất" được thực hiện với nhằm giúp các bạn nắm được cách đăng ký biến động đất đai và thời hạn đền bù khi thu hồi đất được quy định ra sao? Những trường hợp bị thu hồi đất theo quy định mới nhất? Quy định của luật đất đai về thu hồi đất do chế độ cũ cấp? và các vấn đề khác liên quan...

   2 p TaiLieuvn 02/12/2022 1 0

 • Biểu mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

  Biểu mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

  Mẫu "Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến" nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc giải quyết công việc, giúp các bạn trong việc đóng góp vai trò của mình được mọi người công nhận và đón nhận. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   1 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng (Mẫu B2-a-ĐXĐH)

  Mẫu Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng (Mẫu B2-a-ĐXĐH)

  Mẫu "Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng (Mẫu B2-a-ĐXĐH)" được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các bạn. Giúp bạn đọc nắm được nội dung và cách viết Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Quốc phòng chuẩn và đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   1 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Hóa đơn điện tử

  Mẫu Hóa đơn điện tử

  Mẫu "Hóa đơn điện tử" được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các bạn. Giúp bạn đọc nắm được nội dung và cách thực hiện Hóa đơn điện tử chuẩn và đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   6 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị giam giữ do vi phạm hành chính

  Mẫu Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị giam giữ do vi phạm hành chính

  Mẫu "Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị giam giữ do vi phạm hành chính" là mẫu được sử dụng trong họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 60. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   2 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

  Mẫu Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

  Mẫu "Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng" là mẫu biên bản được sử dụng để bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng trong thời gian tạm giữ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   3 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

  Mẫu Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ

  Mẫu "Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ" được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các bạn. Giúp bạn đọc nắm được nội dung và cách viết Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuẩn và đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   4 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân

  Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân

  Mẫu "Báo cáo thành tích cá nhân" nhằm thống kê lại các thành tích mà người làm báo cáo đạt được trong suốt một năm cống hiến và làm việc. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân, thành tích đạt được, các danh hiệu... để cấp trên xem xét khen thưởng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   1 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Báo cáo kiểm điểm ban chi ủy chi bộ nông thôn

  Mẫu Báo cáo kiểm điểm ban chi ủy chi bộ nông thôn

  Mẫu "Báo cáo kiểm điểm ban chi ủy chi bộ nông thôn" là bản kiểm điểm cuối năm của tập thể chi ủy chi bộ. Mẫu cần đảm bảo những nội dung: Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ, ưu điểm, kết quả đạt được, các hạn chế, khuyết điểm, các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm... Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   18 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

 • Mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

  Mẫu Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

  Mẫu "Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình" hay còn gọi là bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân. Trình bày về những thiếu sót của cá nhân như phê bình về suy thoái tư tưởng đạo đức, về xây dựng đội ngũ cán bộ... Mời các bạn cùng tham khảo và tải...

   11 p TaiLieuvn 02/12/2022 1 0

 • Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

  Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

  Mẫu "Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên" dùng để nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc công tác giảng dạy đạt hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

   22 p TaiLieuvn 02/12/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số