• Xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản phục vụ quản lý bất động sản

  Xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản phục vụ quản lý bất động sản

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản phục vụ quản lý bất động sản góp phần giải quyết một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý, vận hành khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của các địa phương.

   11 p TaiLieuvn 02/12/2022 5 0

 • Kế toán môi trường, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Kế toán môi trường, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Bài viết Kế toán môi trường, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay giới thiệu một số vấn đề về kế toán môi trường, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện có hiệu quả kế toán môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

   10 p TaiLieuvn 02/12/2022 5 0

 • Thực trạng công bố thông tin kế toán môi trường của doanh nghiệp dệt may niêm yết tại Việt Nam

  Thực trạng công bố thông tin kế toán môi trường của doanh nghiệp dệt may niêm yết tại Việt Nam

  Bài viết Thực trạng công bố thông tin kế toán môi trường của doanh nghiệp dệt may niêm yết tại Việt Nam thực hiện phân tích thực trạng công bố thông tin kế toán môi trường của doanh nghiệp dệt may niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam thông qua phương pháp thống kê mô tả. Dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được, một số đề xuất...

   8 p TaiLieuvn 02/12/2022 7 1

 • Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến sự đồng biến động thanh khoản cổ phiếu

  Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến sự đồng biến động thanh khoản cổ phiếu

  Bài viết Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến sự đồng biến động thanh khoản cổ phiếu khảo sát tác động của nhà đầu tư tổ chức đến sự đồng biến động thanh khoản cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

   6 p TaiLieuvn 02/12/2022 9 1

 • Phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Viết Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA

  Phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Viết Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA

  Bài viết Phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Viết Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA giới thiệu doanh nghiệp bảo hiểm; Hiệp đinh EVFTA kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn hiện nay; Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp ngành bảo hiểm khi tham gia hiệp định EVFTA.

   10 p TaiLieuvn 02/12/2022 7 1

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - Trần Tuấn Vinh

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Tổng quan về đầu tư tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm đầu tư tài chính; các loại hình đầu tư tài chính; quy trình đầu tư tài chính; các phương pháp phân tích đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p TaiLieuvn 02/12/2022 9 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Phần Giải tích - Nguyễn Phương

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Phần Giải tích - Nguyễn Phương

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Phần Giải tích cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hàm số; giới hạn của hàm số; hàm số liên tục; đạo hàm của hàm số; đạo hàm cấp cao; vi phân của hàm số; ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p TaiLieuvn 02/12/2022 13 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dịch vụ ngân quỹ; Dịch vụ thanh toán trong nước; Dịch vụ ngân hàng điện tử; Dịch vụ thanh toán quốc tế; Các dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p TaiLieuvn 02/12/2022 2 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 Các nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiệp vụ cho vay; Cho vay bổ sung vốn lưu động; Cho vay tiêu dùng; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p TaiLieuvn 02/12/2022 4 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; Đảm bảo tín dụng; Quy trình tín dụng; Nội dung cơ bản của quy trình tín dụng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p TaiLieuvn 02/12/2022 3 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn; Nguyên tắc huy động vốn; Vai trò của huy động vốn; Phân loại các hình thức huy động vốn; Các hình thức huy động vốn chủ yếu của ngân hàng thương mại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p TaiLieuvn 02/12/2022 7 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò; Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại; Vai trò của Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại;...

   15 p TaiLieuvn 02/12/2022 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số