• Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 1

  Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 1

  Tài liệu "Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về địa dư; Đất đai tại Việt Nam Cộng Hòa; Phân loại rừng; Khai thác rừng; Sử dụng đất đai trong ngư nghiệp nội địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p dhktna 27/08/2023 31 0

 • Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 2

  Ebook Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghề trồng lúa; Đại cương phương pháp trồng các loại cây trái; Trồng cây kỹ nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p dhktna 27/08/2023 31 0

 • Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 1

  Ebook "Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nóng; Cách chôn lấp gia súc, gia cầm bị dịch bệnh an toàn; Phòng trị bệnh côn trùng hại gia súc; Cách tính ngày sinh cho trâu bò; Ủ thân cây ngô làm thức ăn cho bò sữa;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   42 p dhktna 27/08/2023 32 0

 • Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kinh nghiệm nhà nông (Tập 2: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số lưu ý khi nuôi cá ao; Chế biến bột sắn nuôi cá; Chữa bệnh cho cá bằng thuốc nam; Nuôi vẹm xanh để diệt tảo độc; Kỹ thuật nuôi cá chình; Nuôi lươn trong bể lót bạt; Cách phân biệt đực cái ở tôm...

   25 p dhktna 27/08/2023 25 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát lịch sử nghiên cứu và chế tạo vacxin thú y; Miễn dịch học động vật và ứng dụng miễn dịch trong chế tạo vacxin thú y;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   72 p dhktna 27/08/2023 34 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin thú y ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ sản xuất, kỹ thuật kiểm nghiệm và sử dụng vacxin thú y; Thành tựu và hiệu quả của việc chế tạo và sử dụng vacxin thú y. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p dhktna 27/08/2023 27 0

 • Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Tài liệu "Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một khi bạn muốn làm chủ công ty bất động sản; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Xây dựng thương hiệu; Chọn địa điểm văn phòng; Nội quy và các thủ tục của công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p dhktna 27/08/2023 23 0

 • Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Ebook Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Kế hoạch bù tiền lương; Xác định và tuyển dụng nhân viên môi giới; Hoạch định tài chính; Kế hoạch chiến lược; Quản trị rủi ro; Phát triển ban lãnh đạo công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   217 p dhktna 27/08/2023 22 0

 • Ebook Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition): Part 1

  Ebook Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition)" presents the following content: exotic animals in clinical practice; analgesia and anesthesia; exotic anesthesia and analgesia; anesthetic equipment and monitoring for exotic patients; psittacine and passerine birds; psittacine behavior, husbandry, and enrichment; aviary design and management; sex differentiation and reproduction;...

   292 p dhktna 27/08/2023 21 0

 • Ebook Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition): Part 2

  Ebook Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Exotic animal medicine for the veterinary technician (Third edition)" presents the following content: reptiles; lizards; snakes; chelonians; herpetoculture and reproduction; amphibians and aquatic animals; amphibians; fish; mammals; ferrets; rabbits; mice, rats, gerbils, and hamsters; chinchillas; guinea pigs; degus; hedgehogs; skunks; sugar gliders; zoo, aquarium medicine, and wildlife; avian and reptile...

   247 p dhktna 27/08/2023 24 0

 • Ebook Veterinary oncology: A short textbook - Part 1

  Ebook Veterinary oncology: A short textbook - Part 1

  Part 1 of ebook "Veterinary oncology: A short textbook" provides readers with content including: basic principles of carcinogenesis; basic principles of cancer diagnostics; basic principles of cancer therapy; skin tumors; mammary tumors; hematopoietic tumors; urogenital tract tumors;...

   159 p dhktna 27/08/2023 26 0

 • Ebook Veterinary oncology: A short textbook - Part 2

  Ebook Veterinary oncology: A short textbook - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Veterinary oncology: A short textbook" provides readers with content including: hepatobiliary tumors; alimentary tumors; tumors of the exocrine pancreas; skeletal tumors; endocrine tumors; nervous system tumors; respiratory system tumors; ocular and periocular tumors;...

   152 p dhktna 27/08/2023 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdhktna294310vi