• Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan ñến cơ sở khoa học và tính pháp lý trong lĩnh vực hoạt động Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Kiểm soát giết mổ, và Kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng; Sử dụng công cụ truy vấn thông tin đất đai; Biên tập tạo trang in bản đồ địa chính; Lập bản đồ giá đất; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;...Mời các bạn...

   101 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về đất đai; cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dhktna 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo bộ tài nguyên và môi trường; phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng...

   154 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách đề cập đến những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đến năm 2020; giới thiệu một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   58 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các chính sách giao đất, giao tư liệu sản xuất cho hộ nông dân, tự do hóa thương mại, tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; các chính sách tiếp sức cho nông dân đã thực sự tăng cường lực lượng sản xuất; các chính sách hướng vào bảo vệ sản xuất, phòng chống rủi ro, thiên...

   194 p dhktna 24/10/2022 4 0

 • Ebook Hỏi - đáp về bệnh của gia súc gia cầm: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của gia súc gia cầm: Phần 1

  Cuốn sách đưa ra 126 câu hỏi về những bệnh thường gặp ở đàn gia súc, gia cầm, đàn thủy cầm; đồng thời hướng dẫn cách chẩn đoán bệnh, phòng bệnh và điều trị bệnh có hiệu quả nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   87 p dhktna 24/10/2022 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp về bệnh của gia súc gia cầm: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về bệnh của gia súc gia cầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các câu hỏi - đáp về bệnh ở dê, cừu, thỏ, gia cầm, đặc điểm sinh học và bệnh ở các loài tôm cá nuôi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm: Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm: Phần 1

  Cuốn sách được chia thành 2 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăn nuôi các loại gia cầm chủ yếu như: Gà, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm: Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc một số đặc điểm sinh học, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị một số bệnh cho gia cầm gồm ngỗng, bồ câu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường

  Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường

  Bài viết Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường hướng tới xây dựng công cụ PVSDD định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra...

   6 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Đánh giá thực trạng quản lý quỹ đất công ích tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  Đánh giá thực trạng quản lý quỹ đất công ích tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  Bài viết Đánh giá thực trạng quản lý quỹ đất công ích tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được nghiên cứu nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong quản lý quỹ đất công ích và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý quỹ đất công ích tại huyện Yên Khánh.

   13 p dhktna 24/10/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số