• Ebook Mastering bitcoin: Programming the open blockchain

  Ebook Mastering bitcoin: Programming the open blockchain

  Ebook "Mastering bitcoin: Programming the open blockchain" includes: a broad introduction of bitcoin and its underlying blockchain—ideal for nontechnical people, investors, and business executives; an explanation of the technical foundations of bitcoin and cryptographic currencies for developers, engineers, and software and systems architects; details of the bitcoin decentralized network. peer-to-peer architecture, transaction lifecycle, and...

   405 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Ebook Mastering bitcoin: Unlocking digital crypto-currencies

  Ebook Mastering bitcoin: Unlocking digital crypto-currencies

  Ebook "Mastering bitcoin: Unlocking digital crypto-currencies" is mostly intended for coders. If you can use a programming language, this book will teach you how cryptographic currencies work, how to use them and how to develop software that works with them.

   282 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị ngân hàng" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị ngân hàng; quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng của Việt Nam; khái niệm ngân hàng thương mại; các nguyên tắc quản trị ngân hàng; quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị ngân hàng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: quản trị tổ chức và nhân lực trong ngân hàng; học thuyết quản trị nguồn nhân lực; quản trị tài sản và vốn trong ngân hàng; quản trị kết quả tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính tiền tệ" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; các tổ chức tài chính trung gian; thị trường tài chính; thị trường chứng khoán; tài chính quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương tài chính và tiền tệ; hệ thống tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; tín dụng và lãi suất tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p dhktna 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 2: Phân tích tài chính nâng cao. Chương này giúp học viên bàn luận về việc lập và sử dụng báo cáo tài chính so sánh, báo cáo tỷ trọng và báo cáo xu hướng tương đối; nghiên cứu thêm về xử lý dữ liệu đa công ty trong nghiên cứu tài chính; thống kê mô tả, phân tích tương quan,...

   10 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính nâng cao. Chương này giúp học viên so sánh quản trị tài chính ở tầm tác nghiệp với quản trị tài chính ở tầm chiến lược; bàn luận về những tiền đề quan trọng trong quản trị tài chính ở tầm chiến lược; làm rõ vai trò của quản trị...

   10 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 4: Quyết định cấu trúc vốn và tối ưu hóa - Giá trị gia tăng của công ty

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 4: Quyết định cấu trúc vốn và tối ưu hóa - Giá trị gia tăng của công ty

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 4: Quyết định cấu trúc vốn và tối ưu hóa - Giá trị gia tăng của công ty. Chương này giúp học viên bàn luận về quyết định cấu trúc vốn và điều chỉnh cấu trúc vốn của công ty theo tiếp cận Net operating income (NOI). tiếp cận truyền thống và tiếp cận kinh doanh chênh lệch...

   12 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro. Chương này giúp học viên phân tích so sánh các kỹ thuật đánh giá lựa chọn dự án, bàn luận về hiện tượng nhiều IRR và việc ra quyết định đầu tư trong ngân sách giới hạn; so sánh dự án về rủi ro thông qua độ lệch...

   16 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 5: Tự nghiên cứu về Quản trị chiến lược tài trợ

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 5: Tự nghiên cứu về Quản trị chiến lược tài trợ

  Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 5: Tự nghiên cứu về Quản trị chiến lược tài trợ. Chương này giúp học viên hiểu được khái niệm cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính; lá chắn thuế và chi phí sử dụng vốn; ứng dụng ảnh hưởng của cơ cấu vốn tới giá trị doanh nghiệp, chi phí vốn bộ phận và WACC;...Mời các...

   9 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1

  Ebook "Lý thuyết tài chính - tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tài chính; Bản chất và chức năng của tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm; Kiểm tra tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p dhktna 23/09/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số