• Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng; Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi; Các kỹ năng bán hàng cơ bản như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán - thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   104 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng bán hàng; Chăm sóc khách hàng; Quản lý lực lượng bán hàng; Hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ năng thành công trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Kỹ năng thành công trong kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ năng thành công trong kinh doanh" phần 1 mang đến cho bạn đọc các cách ứng xử và kinh nghiệm làm việc đạt hiệu quả cao trong kinh doanh thông qua các nội dung chính sau: Làm thế nào để làm việc có hiệu quả; Làm thế nào để quản lý công việc đạt hiệu quả hơn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   108 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Kỹ năng thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Kỹ năng thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng thành công trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các cách làm sao để nhận được nhiều nhất từ người khác; Cách tuyển dụng đúng người; Cách tổ chức cuộc họp có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những nội dung về: những công cụ của quản lý chất lượng; bảy công cụ thông dụng trong quản lý chất lượng; bảy công cụ mới cho quản lý và cải tiến chất lượng; hướng dẫn áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành quản lý chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập thực hành quản lý chất lượng" cung cấp cho bạn những bài tập về: những công cụ của quản lý chất lượng; lượng hóa những vấn đề về chất lượng quản trị kinh doanh; các bài tập tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng - Phần 1

  Ebook Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận về tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp logistics; bối cảnh và...

   105 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Ebook Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng - Phần 2

  Ebook Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp logistics hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" trình bày những nội dung về: thực trạng tác động của năng lực cung ứng dịch vụ tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp logistics hoạt động trên...

   95 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 1

  Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 1

  Part 1 of ebook "Handbooks of hospitality human resources management" provide readers with content about: acquiring human resources; retaining human resources; HR in the hospitality industry - strategic frameworks and priorities; ethical principles and practices in human resources management; human resources management and a service culture;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

   343 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 2

  Ebook Handbooks of hospitality human resources management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Handbooks of hospitality human resources management" provide readers with content about: developing human resources; critical human resource issues; employee orientation and mentoring programs; contributing to employee development through training and education; strategic human resources management issues in hospitality and tourism organizations;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

   208 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 1

  Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition)" provide readers with content about: overview of international trade; export marketing and strategy; executing the transactions; payment terms and procedures;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   315 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 2

  Ebook Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Export-Import theory, practices, and procedures (Second edition)" provide readers with content about: financing techniques and vehicles; export regulations and tax incentives; import procedures and techniques; intellectual property rights;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   383 p dhktna 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số