• Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình nhiều phương trình; hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM logit và probit; chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chuỗi thời gian không dừng; mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) và mô hình tự hồi quy theo vecto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p dhktna 26/11/2023 2 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô" cung cấp cho người đọc các câu hỏi, bài tập và phần trắc nghiệm về những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá trị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô" cung cấp cho người đọc các câu hỏi, bài tập và phần trắc nghiệm về thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh đọc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo...

   323 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 1

  Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p dhktna 26/11/2023 2 0

 • Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 2

  Ebook Kinh tế vi mô (Tái bản lần thứ XII): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 1

  Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ" Phần 1 cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Chính sách tiền tệ và các chức năng của hệ thống ngân hàng trung ương; Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   333 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 2

  Ebook Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ" tiếp tục cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: Hệ thống tiền tệ và tín dụng quốc tế; Cải cách hệ thống ngân hàng ở Đông Âu và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   102 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau; thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các...

   246 p dhktna 26/11/2023 2 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: những phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức chuyển tiền và nhờ thu; nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   300 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập: Phần 1

  Ebook Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập: Phần 1

  Cuốn sách "Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập; các quy định đạo đức nghề nghiệp của Hoa Kỳ; các quy định đạo đức nghề nghiệp của Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p dhktna 26/11/2023 3 0

 • Ebook Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập: Phần 2

  Ebook Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập: Phần 2

  Cuốn sách "Đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên độc lập" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các quy định đạo đức nghề nghiệp của Liên đoàn Kế toán Quốc tế; các quy định đạo đức nghề nghiệp của Việt Nam; quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu lực của các quy định đạo đức nghề nghiệp cho kiểm toán viên độc lập ở...

   221 p dhktna 26/11/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdhktna200vi