• Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương được biên soạn dựa trên sự lồng ghép, tích hợp với một số môn thuộc khoa học cơ bản, y học cơ sờ và y học lâm sàng theo dự án “Đồi mới chương trinh đào tạo bác sĩ đa khoa” năm 2017 cúa Bộ Y tế. Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   91 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hóa sinh đại cương" trình bày các nội dung: Hóa học và chuyển hóa Glucid; hóa học và chuyển hóa Lipid; chuyển hóa nước và các chất vô cơ; hóa sinh các dịch cơ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 2

  Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản trong tài chính công ty; Những nguyên tắc kế toán được nhiều người chấp nhận; Phương trình kế toán cơ bản; Hệ thống dự trữ Liên bang; Chiến lược...

   101 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 1

  Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 1

  Ebook "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" được biên soạn nhằm giúp độc giả trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình về quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán, ngân hàng. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Phạm vi và phương pháp của kinh tế học; Từ lý thuyết kinh...

   99 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; Phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhận thức đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý; Quá trình phát triển lý luận quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   53 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 1 gồm các nội dung chính như: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình...

   398 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phát huy sức mạnh toàn dân tộc: Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) phần 2 gồm các nội dung chính như: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia...

   636 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) : Phần 2

  Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) : Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) phần 2 gồm các bài viết sau: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Gắn hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với việc tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng;...

   374 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) : Phần 1

  Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) : Phần 1

  Ebook Vững bước trên con đường đổi mới 2015-2017 (Tập 2) phần 1 gồm các bài viết sau: Phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Chung sức, đồng lòng thực hiện thật tốt các Nghị quyết Trung ương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI của...

   304 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   470 p dhktna 25/03/2023 0 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Phần 2 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của Việt Nam và một số nước; từ những luận điểm trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, suy nghĩ về công tác tư...

   172 p dhktna 25/03/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số