• Ebook Lập mô hình tài chính: Phần 1

  Ebook Lập mô hình tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lập mô hình tài chính" do tác giả TS. Bùi Hữu Phước, ThS Phạm Đức Huy biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về excel; mô hình ứng dụng thời giá tiền tệ; mô hình quản trị tài sản trong doanh nghiệp; mô hình thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p dhktna 28/05/2024 6 0

 • Ebook Lập mô hình tài chính: Phần 2

  Ebook Lập mô hình tài chính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lập mô hình tài chính" phần 2 gồm các nội dung chính sau: lập mô hình hoàn trả nợ vay; mô hình định giá chứng khoán; xây dựng danh mục đầu tư tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dhktna 28/05/2024 5 0

 • Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam" trình bày các nội dung về: Pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; Thanh tra, giám sát, giải quyết tranh chấp đất đai và khung đánh giá quản trị đất đai của ngân hàng thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dhktna 28/05/2024 6 0

 • Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung về: Đăng kí đất đai; Định giá đất/bất động sản; Hệ thống thông tin đất đai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dhktna 28/05/2024 6 0

 • Ebook Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII: Phần 1

  Ebook Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII" của TS. Đỗ Thị Thùy Lan tập trung nghiên cứu sâu và có hệ thống về ba cảng thị trên sông Đàng Ngoài trong hai thế kỷ XVII - XVIII, qua đó, phân tích làm rõ vai trò, chức năng của từng địa điểm Thăng Long, Phố Hiến và Domea. Sách được chia thành 2...

   255 p dhktna 28/05/2024 8 0

 • Ebook Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII: Phần 2

  Ebook Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài - Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII" trình bày các nội dung: Domea và các cảng biển vùng cửa sông Đàng Ngoài, sơ lược một mô hình mạng lưới trao đổi ven sông sở miền Bắc Việt Nam sơ kỳ cận đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p dhktna 28/05/2024 7 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô rả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng, ước lượng, kiểm định...

   187 p dhktna 28/05/2024 8 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Nguyên lý thống kê kinh tế - Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều tra chọn mẫu, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãu số thời gian, chỉ số, lý thuyết quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p dhktna 28/05/2024 7 0

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô 1: Phần 1

  Ebook Kinh tế học vĩ mô 1: Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát kinh tế học vĩ mô; đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản; tổng cầu và chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p dhktna 28/05/2024 5 0

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô 1: Phần 2

  Ebook Kinh tế học vĩ mô 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM và sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p dhktna 28/05/2024 7 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - Đào Mạnh Huy

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - Đào Mạnh Huy

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo; gian lận, trọng yếu và rủi ro kiểm toán; cơ sở dữ liệu, bằng chứng và hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dhktna 28/05/2024 7 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - Đào Mạnh Huy

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - Đào Mạnh Huy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kiểm toán căn bản" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hệ thống các thử nghiệm và phương pháp lựa chọn phần tử trong kiểm toán báo cáo tài chính; lập kế hoạch kiểm toán; hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p dhktna 28/05/2024 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dhktna