Bộ sưu tập những tài liệu hay về Kinh tế

Bộ sưu tập những tài liệu hay về Kinh tế tổng hợp những tài liệu bổ ích cho sinh viên ngành Kinh tế. Bộ sưu tập gồm các tài liệu cung cấp kiến thức về nguyên lí kinh tế học, kinh tế quốc tế, thống kê kinh tế,...