Bộ sưu tập tài liệu hay về Kế toán - Kiểm toán

Bộ sưu tập tài liệu hay về Kế toán - Kiểm toán tổng hợp các tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy về ngành kế toán, kiểm toán. Các tài liệu trong bộ sưu tập cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin kế toán, hệ thông tài khoản kế toán, nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc kế toán, báo cáo kế toán, ... Kính mời quý đọc giả tham khảo!