• Ebook Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng

  Ebook Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng

  Ebook Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng có nội dung phương pháp nghiên cứu, quá trình mua hàng của người tiêu dùng, của khách hàng là tổ chức,.Tài liệu áp dụng quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ dành cho các doanh nhân tự học

   97 p dhktna 18/04/2022 42 0

 • Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ: Phần 2

  Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ: Phần 2

  Tiếp tục Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ phần 1, phần 2 là những câu chuyện của Tết kháng chiến đầu tiên, Bác trong những ngày kỉ niệm thành lập Đảng, hành trình từ chùa Một Mái đến Việt Bắc, tiếp tục những chặng đường trường kỳ kháng chiến và mong muốn của Bác Hồ khi nước nhà thống nhất. Kính...

   56 p dhktna 18/04/2022 43 0

 • Bài tập Kinh tế môi trường

  Bài tập Kinh tế môi trường

  Để giúp cho các bạn sinh viên ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập lý thuyết môn Kinh tế môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài tập kinh tế môi trường có kèm đáp án sau đây.

   25 p dhktna 18/04/2022 37 0

 • Ebook Kinh tế quốc tế - Nguyễn Tài Vượng

  Ebook Kinh tế quốc tế - Nguyễn Tài Vượng

  Ebook Kinh tế quốc tế gồm có 6 chương, giới thiệu chung về kinh tế quốc tế, các lý thuyết thương mại cổ điển và các học thuyết thương mại hiện đại, chính sách thương mại quốc tế, thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p dhktna 18/04/2022 57 0

 • Tổng quan về ngân hàng thương mại

  Tổng quan về ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại(NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường ở các nước. Có nhiều khái niệm khác nhau về ngân hàng thương mại: Ở Mỹ: NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.

   52 p dhktna 18/04/2022 47 0

 • Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

  Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

  Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực tế cái mà được sử dụng để lập báo cáo. Vì vậy việc hiểu và sử dụng tốt Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả.

   226 p dhktna 17/04/2022 44 0

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Qui định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là qui định và hướng dẫn áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải luôn nắm vững mục tiêu kiểm toán là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản chi phối...

   305 p dhktna 17/04/2022 43 0

 • Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2 để học tốt các cơ sở đại cương của các ngành hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, y hoc, môi trường,...

   44 p dhktna 17/04/2022 42 0

 • Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1 để học tốt các cơ sở đại cương của các ngành hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, y hoc, môi trường,...

   44 p dhktna 17/04/2022 41 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối kinh tế): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối kinh tế): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung dùng để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên khối kinh tế.

   25 p dhktna 17/04/2022 50 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối kinh tế): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối kinh tế): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung dùng để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên khối kinh tế.

   25 p dhktna 17/04/2022 50 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

  Tài liệu "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức" trình bày tóm tắt quan điểm của Bác về vấn đề đạo đức, trong đó có các nội dung như: Quan niệm về vai trò của đạo đức cách mạng; những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới; những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.

   7 p dhktna 16/04/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số